Добре дошли

Приоритет в предлагането ни са лозов и овощен посадъчен материал, сортови зеленчукови и цветни семена, картофи за семе, препарати за растителна защита, торове, растежни регулатори и биостимулатори, градинско оборудване и резервни части.