Ябълка
Препарати

Златна превъзходна

Препарати

Флорина

Препарати

Молис делишъс

Сакай ичи

Сакай ичи

Грени смит

Грени смит

фуджи

фуджи

Червена превъзходна

Червена превъзходна

Айвания

Айвания

Райска ябълка

Райска ябълка

Пинк лейди

Пинк лейди

Круша
Попска

Попска

Вилямова масловка

Вилямова масловка

Хардиева масловка

Хардиева масловка

Живардова масловка

Живардова масловка

Боскова масловка

Боскова масловка

Абат фетел

Абат фетел

Пас Храсан

Пас Храсан

Александър лукас

Александър лукас

Череша
Бинг

Бинг

Косара

Косара

Скийна

Скийна

Ван

Ван

Ърли лори

Ърли лори

Слива
Анджелино

Анджелино

Чачанска лепотица

Чачанска лепотица

Чачанска найболя

Чачанска найболя

Стенлей

Стенлей

Блек стар

Блек стар

Санта роса

Санта роса

ТС сън

ТС сън

Блек Даймънд

Блек Даймънд

Праскова
Фантазия

Фантазия

Файет

Файет

Редхейвън

Редхейвън

Глоухейвън

Глоухейвън

Хале

Хале

Юлса едра

Юлса едра

Мейкрес

Мейкрес

Дюля
Португалска

Португалска

Триумф

Триумф

Кайсия
Силистренска късна

Силистренска късна

Унгарска

Унгарска

Бадем
Аспарух

Аспарух

Нонпарел

Нонпарел

Лешник
Римски

Римски

Тонда Джентиле

Тонда Джентиле

Кестен
Мароне

Мароне

Волютика

Волютика

Орех
Чандлър

Чандлър

Храсти
Касис черен

Касис черен

Касис червен

Касис червен

Арония

Арония

Малина

Малина

Къпина

Къпина